Tuesday, November 06, 2012

The Castoffs - Sneak Peek (II)The conflict's last act was the brutal assault to Desbia. Many of its inhabitants died during the Great Council's last stand. The city was partially razed by the Prince's fleet and lots of buildings collapsed either totally or partially. The new Governor gave priority to make the port and the market operational again and to repair the Palace and the city's defensive elements, so the inhabitants had to rebuild their houses with the materials they had at hand. The remains of the defeated fleet turned out to be a very useful source for the survivors, that repaired holes and cracks with the debris. Other buildings remained abandonned, either because of their state made them impossible to repair or because their inhabitants were dead. Despite all this, two years later the city had somehow recovered from the tragedy, and although the Prince maintained a tight grip on it through the Governor everything was slowly coming back to normal... or that's what it seemed.

Illustration by Xavier Ren.
El darrer acte del conflicte va ser el brutal assalt a Dèsbia. Molts dels seus habitants van morir en l'última defensa del Gran Consell. La ciutat va ser parcialment arrassada i molts edificis es van esfondrar totalment o parcial. El nou Governador va donar prioritat a restablir el funcionament del port i el mercat i a reparar el Palau i les defenses de la ciutat, de manera que els habitants van haver de reconstruïr les seves cases amb els materials que tenien a mà. Les restes de la flota derrotada van resultar ser una font molt útil pels supervivents, que van reparar forats i esquerdes amb les deixalles. Altres edificis van romandre abandonats, ja fos perquè el seu estat els feia impossibles de reparar o perquè els seus habitants eren morts. Tot i això, dos anys després d'alguna manera la ciutat s'havia recuperat de la tragèdia i tot i que el Príncep mantenia un ferri control a través del Governador tot estava tornant lentament a la normalitat... o això és el que semblava.

Il·lustració d'en Xavier Ren.

No comments:

Post a Comment