Thursday, October 02, 2014

Comeback / Tornada

I haven't posted in half a year. Not that I want to apologise -there aren't any dissapointed followers that I'm aware of-. I'm just stating a fact. That said, I don't feel like explaining my absence. Sometimes you just have other things to do than blogging or you don't have anything to share with whoever wants to read your thoughts. And I tend do write only when I have things to say. Or when I think it can be interesting to someone.

Some ten days ago I finished writing a feature film script I had been working in for the past few months. Well, when I say "finished" I mean that I have a draft that I found good enough to print. Re-writings are never to be ruled out. Be it as it may, I've considered it finished for the time being and I've focused on another script I started writing a while ago. Both movies are set in Barcelona and written in Catalan, but whereas one is a drama set in the mid-1930s, the other is a comedy set in the present time. Although the locations are not quite the same in both movies, I find writing about events happening in the same city very interesting as it makes you aware of how much it has changed, not just from the outside but also from the inside. But I don't want to start talking deep-looking bullshit. I just wanted to say I've finished writing a movie and I'm working on another one. In addition to that I'm also working on a small number of projects that may or may not end up well... And I'm considering trying really hard to get a full-time job. Virtually any job. That would leave me less time for writing (and thus I'd make the most of it) and also would make my life significantly easier, especially money-wise but in a handful of other aspects, too.

That's it for the moment. I'll try to write with a certain regularity once again. It would mean I have interesting things to tell every so often so it would be nice.


No he escrit res de res en mig any. No és que vulgui demanar perdó -que jo sàpiga no tinc pas fans decebuts-. Només ho constato. Dit això, tampoc tinc ganes d'explicar la meva absència. Simplement de vegades tens altres coses a fer que escriure al blog o no tens res a compartir amb qui sigui que llegeix el que penses. I tinc tendència a escriure només quan tinc coses a dir. O quan crec que el que penso pot interessar a algú.

Fa uns deu dies que vaig acabar d'escriure un llargmetratge en el que he estat treballant els darrers mesos. Bé, quan dic "acabat" vull dir que tinc un esborrany que vaig considerr prou bo com per imprimir. Mai pots descartar la reescriptura. Sigui com sigui, de moment l'he considerat acabat i m'he concentrat en un altre guió que vaig començar a escriure fa temps. Les dues pel·lícules passen a Barcelona i estan escrites en català, però mentre una és un drama situat a mitjans de la dècada de 1930 l'altra és una comèdia que passa avui dia. Tot i que les localitzacions de totes dues pel·lícules no coincideixen gaire, trobo molt interessant escriure sobre fets que passen a la mateixa ciutat perquè et fa adonar-te de com ha canviat, no només per fora sinó també per dins. Però no vull començar a parlar de collonades amb aparença profunda. Només volia dir que he acabat d'escriure una pel·li i que estic treballant en una altra. A més, també estic treballant en alguns projectes que poden acabar bé o no... I estic considerant intentar molt seriosament aconseguir una feina a jornada completa. Pràcticament la que sigui. Això em deixaria menys temps lliure per escriure (i per tant l'aprofitaria més) i també faria la meva vida bastant més fàcil, especialment pel que fa als diners però també en uns quants aspectes més.


De moment això és tot. Intentaré tornar a escriure amb certa regularitat. Voldria dir que tinc coses interessants per dir de tant en tant o sigui que estaria molt bé.

No comments:

Post a Comment