Tuesday, September 25, 2012

The Castoffs - Sneak Peek

40. EXT. LETH & DRIX PARENTS' HOUSE (FLASHBACK) - NIGHT.

LITTLE LETH leaves the building carrying LITTLE DRIX on his arms with difficulty. As he runs away from it an explosion makes them fall to the ground. LITTLE LETH turns and looks at his house as it collapses. Crying and hugging LITTLE DRIX, he looks up, where the huge airship's about to overfly them. "Holy Rage" can be read on it. Captain HAMMER's silhouette's seen inside, observing the burning city below him. The airship's shadow covers LITTLE LETH and LITTLE DRIX.

Kudos to Xavier Ren for the painting. More on this project to come.
40. EXT. CASA PARES LETH I DRIX (FLASHBACK) - NIT.
 

En LETH PETIT duent en DRIX PETIT als braços amb dificultat, surt de l'edifici. Mentre corre allunyant-se'n es produeix una explosió que els tira a terra. En LETH PETIT es gira i mira cap a casa seva just quan l'edifici s'enfonsa. Després, plorant i amb en DRIX PETIT abraçat, mira cap amunt, on l'enorme vaixell està a punt de passar per damunt seu. S'hi pot llegir "Ràbia Sagrada". La silueta del capità HAMMER és visible a l'interior, observant la ciutat en flames a sota seu. L'ombra del vaixell cobreix en LETH PETIT i en DRIX PETIT.

El mèrit de la pintura és d'en Xavier Ren. Properament més coses sobre aquest projecte.

No comments:

Post a Comment