Sunday, December 21, 2014

Fantàstik 2014 coverage / Cròniques Fantàstik 2014

My coverage of the Fantàstik 2014 film festival is already published in full. I paste the links here in case you want to take a look at it!

Ja estan publicades les cròniques dels tres dies del Fantàstik 2014. Us deixo els enllaços per si hi voleu fer un cop d'ull!

Dijous 18 - Inauguració: http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/21797/cita/ineludible

Divendres 19 - Nit Fantàstika: http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/21801/nit/fantastika/esperavem

Dissabte 20 - Gala Fantàstika: http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/21812/curts/neu/johnny/depp

No comments:

Post a Comment