Tuesday, March 12, 2013

Portfolio (March 2013) / Portfoli (Març 2013)

A few days ago I applied to a job offer in the video game industry. I've received an email this afternoon saying they've got better candidates and so they're not going to proceed with my application. However, at least it made me assemble a new writing portfolio, aimed for that particular job. So, as I have it, here it is.


Fa uns quants dies vaig aplicar a una oferta de treball a la indústria dels videojocs. He rebut un mail aquesta tarda dient que tenen candidats millors i que per tant la em descarten. Tot i això, al menys va fer que preparés un nou portfoli, dirigit a aquesta feina en particular. De manera que, ja que l'he fet, aquí el teniu.

No comments:

Post a Comment